Dobrodošli na spletni strani društva podeželskih žena Dolenjske Toplice

SITARJEVA HIŠA, NA IZVIRIH TRADICIJE

SITARJEVA HIŠA, NA IZVIRIH TRADICIJE

PROJEKT OBČINE DOLENJSKE TOPLICE S PARTNERSTVOM DPŽ DOLENJSKE TOPLICE

Znesek, višina sredstev: 135.433,44 €
Viri sofinanciranja: LAS projekti
Znesek, višina sofinanciranja: 100.000,00 €
Status – faza: V teku
Začetek: 01.03.2021
Predviden zaključek: 31.10.2022

LAS STIK PROJEKT: PRIJAVA NA 1 JAVNI POZIV 2020
Tematsko področje: RAZVOJ OSNOVNIH SREDSTEV
Cilj: C2.1.1. POVEČATI ŠTEVILO/SPODBUDITI RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV, POVEZANIH Z LOKALNIM OKOLJEM
Ukrep: U2.1. KREPITEV ZNANJA IN PRENOS DOBRIH PRAKS PRI POVEZOVANJU TER RAZVOJ NOVIH INOVATIVNIH PRODUKTOV IN LOKALNE INFRASTRUKTURE


Prijavitelj in koordinator operacije
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE


Partnerji izvajanja operacije:
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA DOLENJSKE TOPLICE
JR, PODJETJE ZA GOSTINSTVO, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O.- POSLOVNA ENOTA RESTAVRACIJA OŠTARIJA
ČEBELARSKO DRUŠTVO STRAŽA – DOLENJSKE TOPLICE


Sofinanciranje:
EVROPSKA KOMISIJA, EVROPSKI KMETIJSKI SKAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA PROGRAM PODEŽELJA 2014-2020Opis projekta SITARJEVA HIŠA, NA IZVIRI TRADICIJE


V želji po oživitvi turistične in kulturne ponudbe smo se odločili prijaviti na operacijo z naslovom SITARJEVA HIŠA, NA IZVIRIH TRADICIJE. Znotraj občine delujejo številna društva, eko kmetije in lokalni ponudniki s svojo barvito ponudbo. Trenutno med omenjenimi akterji, ki bi lahko krojili našo turistično ponudbo, ni aktivnosti, ki bi jih širše povezovala in bila predstavljena na enem mestu. Zato načrtujemo z obnovo Sitarjeve hiše pridobiti popolnoma nov prostor, ki bo zapolnil omenjeno vrzel. Pridobili bomo prostor oz. info točko, katero bodo obiskovalci povezovali z dogajanjem, prostorom za druženje, medgeneracijsko izmenjavo, turizmom in še s čim. Dobili bomo dolgo pričakovani prostor, ki bo služil za promocijo, degustacije, predstavitve, izvedbe tematskih delavnic ter nenazadnje tudi podporni prostor dogodkom, ki se dogajajo na Sokolskem trgu, dobili bomo dušo Dolenjskih Toplic.


Operacija v veliki meri, zaradi svoje vsebine in naravnanosti, spodbuja socialno vključenost in gospodarski razvoj podeželskih območij, s poudarkom na eko kmetijstvu. Trenutni lokalni razvoj nudi prodorno okolje za razvoj dejavnosti, vendar ne dosega željenega cilja. Smo turistično mesto in verjamemo, da lahko s celovito in predvsem atraktivno ponudbo lokalnega značaja prispevamo k izboljšanju kakovostnega življenja na podeželju. V želji po oživitvi in promociji našega turističnega prostora smo se odločili za aktivno sodelovanje z lokalnimi ponudniki, kateri tudi sami v operaciji vidijo veliko priložnost in možnost svojega širjenja in prepoznavnosti. Operacija je trajnostnega pomena, saj predstavlja dvig kakovosti in dodano vrednost lokalnim proizvodom, hkrati prispeva k povečanju lokalne samooskrbe. Na enem mestu bo nudila bogato vinsko, prehransko, obrtniško in doživljajsko ponudbo. Trg bo preko razvoja operacije ponovno postal živahen in predvsem nova turistična točka, ki bo na organiziran način obiskovalcem nudila vse možne informacije.Odvijale se bodo številne kulinarične delavnice, s pridihom tradicije in vsebinami sodobnega časa. Udeleženci spoznajo lokalne pridelovalce, njihov način dela, od izhodiščnih surovin do končnega produkta. Vse produkte tudi poskusijo. Tako jih spoznajo, vzamejo za svoje in se v nadaljevanju bolj verjetno odločijo za podporo lokalnim pridelovalcem.


Sitarjeva hiša bo z vsemi svojimi vsebinami zagotovo postala pomembno turistično središče, prispevala bo k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti. K trajnosti projekta bo tudi prispevala načrtovana nova zaposlitev. V času izvajanja operacije bodo postavljeni temelji, naloga novo zaposlenega pa bo nadaljnje nadgrajevanje celotne zgodbe. Ne smemo pozabiti na naš produkt, katerega bomo tekom operacije razvijali, po njenem zaključku pa tržili kot turistični spominek.


Veliko kmetijskih površin omogoča izrabo in vnos novih kultur sodobnega sveta. V veliki meri ohranjamo tradicionalno pridelavo kmetijskih pridelkov, vin, medu in mlečnih izdelkov. Ohranjene so stare obrti in tradicionalna znanja. Srečujemo se s staranjem prebivalstva in izzivi kako starejši populaciji zagotoviti čim lepše preživljanje časa v domačem okolju. Zaradi tega želimo z različnimi aktivnostmi ustvariti pestrost in aktivno vključenost zainteresiranih in omogočiti prenos znanja na mlajše. Za otroke postajajo vedno bolj zanimive ročne spretnosti, čebelarstvo, izdelava košar oz. nevsakdanjih produktov. S pomočjo aktivnosti znotraj operacije bomo zagotovili prenos znanja na zabaven način.


Celotna načrtovana operacija prinaša znaten vpliv na lokalne ponudnike, saj jim bomo omogočili večjo prepoznavnost, predstavitev, prodajni kotiček in trženjski moment. S pomočjo lokalnih ponudnikov bo v okviru operacije razvit nov produkt – okusen spominek.


V času operacije se bo izoblikovala tudi nova storitev – prostor z organizirano turistično ponudbo – info točka v turistično informacijskem centru, ki bo na začetku vezana na lokalno ponudbo, s časoma pa se bo širila tudi izven meja regije. Celotna zgodba ima znatni pomen pri zastavljanju temeljev, načina dela in vsebin, saj se tekom operacije omogoča tudi zaposlitev osebe, ki bo z vsem svojim znanjem, veščinami, izkušnjami in kompetencami razvijala vsebinsko in trajnostno zgodbo naprej.


Glavni doprinosi operacije:


  • ureditev prodajno trženjskega prostora , s tem se zagotovi celostna ponudba na enem mestu,
  • ureditev kuhinje z jedilnico – prostor za izvedbo degustacij, delavnic, tematskih srečanj, predavanj in podporni prostor v času ostalih aktivnosti,
  • zagotavljanje medgeneracijskega druženja in prenosa znanja iz starejše populacije na mlajšo preko izvedbe delavnic,
  • spoznavanje kmetovanja in priprave končnih produktov preko izvedbe delavnic,
  • povezovanje tradicionalnega in modernega pogleda na jedi ob hkratnem spoznavanju in ohranjanju kulturne dediščine, preko izvedbe delavnic,
  • certificiranje novega produkta iz lokalnih sestavin – razvoj in trženje – okusen spominek Dolenjskih Toplic,
  • oblikovanje mreže ponudnikov lokalnih dobrot (znotraj in izven regije, meja), med drugim tudi EKO kmetij in ponuditi skupen produkt ter združitev ponudbe aktivnega preživljanja prostega časa,
  • ustvarjanje pogojev za novo delovno mesto,
  • prenos dobre prakse na zainteresirano javnost.

Sitarjeva hiša obiskovalca pozdravi s svojo domačnostjo, toplino in prijetnim vonjem, postane zatočišče, kjer se za trenutek čas ustavi in popelje v čas otroštva in prijetnih spominov.


Avtorica fotografij v fotogaleriji: Alenka Peterlin
Mediji o nas:


Radio Krka:

https://radiokrka.si/clanek/novice/v-dolenjskih-toplicah-z-bogatejso-turisticno-ponudbo-908182


Vaš kanal: 

https://www.vaskanal.com/novice/5044-obnovljena-sitarjeva-hisa-odprla-svoja-vrata


Dolenjski list:

https://www.dolenjskilist.si/2020/05/27/237373/novice/dolenjska/Za_Sitarjevo_hiso_vendarle_lepsi_casi/


Lokalno.si: 

https://www.lokalno.si/2021/09/11/252829/aktualno/DL_Prenovljena_Sitarjeva_hisa/


Dolenjski obzornik: 

https://www.youtube.com/watch?v=ke0INimfRzk&t=231s


Dnevnik: 

https://www.dnevnik.si/1042974852


STA:

https://www.sta.si/2954034/v-dolenjskih-toplicah-praznik-topliskega-jabolka-in-nova-turisticna-pridobitev


Radio Krka: 

https://radiokrka.si/clanek/novice/v-dolenjskih-toplicah-praznicno-911049


Lokalno:

http://novice.najdi.si/predogled/novica/e0dc783163b8f238830ab18c95250824/Lokalno-aktualno/Dolenjska-in-Posavje/Prihodnjo-soboto-odprtje-topli%C5%A1ke-Sitarjeve-hi%C5%A1e-V-mozaik-njene-bogate-zgodovine-dodajamo-sve%C5%BE-ko%C5%A1%C4%8Dek-doma%C4%8Dnosti


Slovenske novice: 

https://www.slovenskenovice.si/razno/toplisko-jabolko-spet-praznovalo/


Radio Krka: 

https://radiokrka.si/clanek/krka-ob-enih/krka-ob-enih-v-bolnisnico-z-otrokom-le-ce-je-nujno-908470
Podatki o financiranju: 

EVROPSKA KOMISIJA, EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA PROGRAM PODEŽELJA 2014-2020 


LOGO LEATER - PROJEKT LAS.png


Zemljevid povečate tako, da držite tipko Ctrl in vrtite kolesce na miški

Pot do lokacije
Google
Podatki na zemljevidu ©2021
100 m 
Podatki na zemljevidu ©2021


Fotogalerija:Copyright 2016 DPŽ - Dolenjske Toplice